News from Panis

Stricter controls and sanctions in case of violation for not executing telework.

Stricter controls and sanctions in case of violation for not executing telework.

Every employer will have to indicate how many employees per business establishment are employed and how many employees perform a function that is impossible to do from home, this needs to be done every month via the link below :
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm#

Coronavirus: Flemish Protection Mechanism

Coronavirus: Flemish Protection Mechanism

Any entrepreneur who suffers a loss of turnover of at least 60% between 16 November and 31 December 2020 and who can demonstrate this loss by means of official documents as a result of the corona measures will be able to call on the new Flemish Protection Mechanism.
The aid:
The aid amounts to 10% of the turnover, excluding VAT, during the same period in 2019. Self-employed persons in a secondary occupation receive 5% aid.

Kerstvakantie / Christmas holidays

Beste cliënt,


Hiermede wensen wij u op de hoogte te brengen dat PANIS NV wegens de corona-maatregelen een verlengde vakantie zal hebben einde december.
Onze kantoren zijn gesloten van maandag 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021.
Graag ontvangen wij u terug op 4 januari 2021.


Een gelukkig eindejaar en beste wensen voor het nieuwe jaar !
__________________________________________________________________________________
Dear client,

corona maatregelen / corona measures

STEUNMAATREGELEN ALS GEVOLG VAN DE TWEEDE GOLF VAN DE CORONA CRISIS

1) NIEUW VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME (NVB).

Wat?
Zelfstandigen en ondernemingen die als gevolg van de verstrengde coronamaatregelen hun omzet met 60% of meer gedaald is tussen 1 oktober en 15 november 2020, kunnen een beroep doen op een premie van maximaal 10% van de omzet van 1oktober tot en met 15 november 2019. Deze premie wordt beperkt tot een absoluut bedrag zie hieronder.

Twee weken extra uitstel belastingaangifte / Two weeks extra to submit tax declaration

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verschuift de deadline voor de belastingaangifte door een boekhouder naar 30 november. Particulieren, zelfstandigen en ondernemers die hun belastingaangifte door een gespecialiseerd boekhoudkantoor laten uitvoeren krijgen twee weken extra om dat in orde te brengen. De aangifte moet nu uiterlijk op 30 november binnen zijn.

Coronalening - Corona loan PMV

We hebben net bijkomende Informatie ontvangen vanwege PMV in verband met de coronalening.

Tot onze spijt hebben we vandaag vernomen dat PMV geen leningen toekent aan traders. De aanvragen die lopende zijn, zullen dus worden stopgezet.

Het is de policy van PMV om geen leningen toe te kennen aan traders.

Corona measures: update

The Flemish government now also introduced a compensation premium for companies and independents which were not forced by the Federal guidelines to suspend their business activities partly or completely. The one-time compensation premium amounts to 3.000 EUR.

Companies and independents need to prove that the turnover for the period between 15 March 2020 and 30 April 2020 is minimum 60 per cent less than the turnover during the same period of last year.

Corona measures

Dear,

The Federal and Flemish government have taken several temporary measures to financially help independents and companies during the Coronavirus crisis.

Panis can assist its clients if necessary with the application of the financial support which is explained below.  Companies who are not client of Panis we suggest to contact their accountant.

1. Guaranteed income for company directors and independents

Corona virus: extensions for tax declarations and payment of taxes

The Belgian government has taken additional measures for companies and independents to soften the financial consequences of the corona virus. Panis lists them below:

1/ Payment of VAT and withholding taxes on salaries

- the payment date is automatically extended with a period of 2 months without penalties and interests.

- the extension applies to the following VAT declarations:

Pages