Coronalening - Corona loan PMV

We hebben net bijkomende Informatie ontvangen vanwege PMV in verband met de coronalening.

Tot onze spijt hebben we vandaag vernomen dat PMV geen leningen toekent aan traders. De aanvragen die lopende zijn, zullen dus worden stopgezet.

Het is de policy van PMV om geen leningen toe te kennen aan traders.

De informatie bevindt zich sinds vandaag op de website van de PMV - zie FAQ “Met de coronalening is de financiering mogelijk van beroepsmatige investeringen en dit voor alle doeleinden. Hieronder valt niet de financiering van tradingactiviteiten. Onder trading wordt verstaan de handel in grondstoffen en goederen die zich hoofdzakelijk afspeelt in een import-/ exportomgeving, al dan niet met speculatief oogmerk.”

________________

Today we received additional information from PMV regarding the corona loan.

We have been informed, to our regret, that PMV does not grant loans to traders. The applications that are in progress will therefore be stopped.

It is PMV's policy not to grant loans to traders.

Since today the information can be found on the PMV's website -see FAQ "The corona loan allows the financing of professional investments for all purposes. This does not include the financing of trading activities. With rading is understood the trade in commodities and goods that takes place mainly in an import/export environment, with or without a speculative purpose".