Kerstvakantie / Christmas holidays

Beste cliënt,


Hiermede wensen wij u op de hoogte te brengen dat PANIS NV wegens de corona-maatregelen een verlengde vakantie zal hebben einde december.
Onze kantoren zijn gesloten van maandag 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021.
Graag ontvangen wij u terug op 4 januari 2021.


Een gelukkig eindejaar en beste wensen voor het nieuwe jaar !
__________________________________________________________________________________
Dear client,


Due to the Corona-measures PANIS NV wishes to inform you that we will have an extended holiday end of December.
Our office will be closed as of Monday December 21st 2020 until January 4th 2021.
We are back at your service as of 4th of January 2021.


Happy year ending and best wishes for the New Year !