Twee weken extra uitstel belastingaangifte / Two weeks extra to submit tax declaration

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verschuift de deadline voor de belastingaangifte door een boekhouder naar 30 november. Particulieren, zelfstandigen en ondernemers die hun belastingaangifte door een gespecialiseerd boekhoudkantoor laten uitvoeren krijgen twee weken extra om dat in orde te brengen. De aangifte moet nu uiterlijk op 30 november binnen zijn.


Normaal is voor boekhoudkantoren 22 oktober de deadline voor de personenbelasting en op 29 oktober voor de vennootschaps-en de rechtspersonenbelasting. Die deadline werd al verschoven naar 16 november omdat de kantoren het niet gebolwerkt kregen.


Nu volgt een tweede, ultiem uitstel, zegt Van Peteghem.  ‘Door de verstrengde lockdown, het telewerk en de vele ondernemers die snel geïnformeerd willen zijn over de bijkomende steunmaatregelen van de regering hebben veel accountants en boekhoudkantoren de laatste weken alweer niet in normale of optimale omstandigheden kunnen doorwerken. Met het uitstel hopen we hen de nodige ademruimte te geven.’

--------------------------------

Minister of Finance Vincent Van Peteghem has extended the deadline for submitting tax declaration by an accountant until November 30th. Private individuals, self-employed persons and entrepreneurs who have assigned a specialized accounting agency for this matter, are therefor given two weeks extra to arrange this. The tax declaration must now be submitted by November 30th at the latest.


Normally the deadline for accounting agencies is October 22th for the personal income tax and October 29th for the corporate and legal entities tax. That deadline had already been moved before to November 16th because the offices were unable to process the amount of work involved.

Now a second, ultimate postponement follows, says Van Peteghem. ‘because of the the stricter lockdown, teleworking and the many entrepreneurs who want to be informed quickly about the additional government support, many accountants and accounting agencies have been unable to continue working in normal or optimal conditions in recent weeks. With the postponement we hope to give them the necessary breathing space.’