VERLENGING STEUNMAATREGELEN / EXTENDED SUPPORT MEASURES

VERLENGING STEUNMAATREGELEN

“Zelfstandigen die door de coronacrisis worden getroffen krijgen langer uitstel voor hun sociale bijdragen. Dat meldt de bevoegde minister David Clarinval.
De zelfstandigen kunnen hun sociale bijdragen voor de eerste helft van 2021 met een jaar uitstellen, zonder verhoging en met behoud van sociale rechten. Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Ook zullen ze kunnen vragen om een vermindering van hun sociale bijdragen voor het hele jaar 2021.
Het uitstel van betaling is er voor alle zelfstandigen die door de gevolgen van de crisis worden getroffen, ongeacht of ze in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werken.
De vrijstelling is dan weer uitsluitend gericht op zelfstandigen in hoofdberoep of op mensen die na hun pensioen actief zijn."
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EXTENDED SUPPORT MEASURES

“Self-employed persons who are affected by the corona crisis are given a longer delay for their social security contributions. This is reported by the competent minister David Clarinval.
The self-employed can postpone their social security contributions by one year for the first half of 2021, without any increase and maintaining social rights. They can also obtain an exemption from these contributions in 2021 through a simplified application procedure. They will also be able to request a reduction in their social contributions for the entire year 2021.
The deferment of payment applies to all self-employed persons affected by the consequences of the crisis, regardless of whether they work as a main job, secondary job or active retirees. In turn, the exemption is aimed exclusively at self-employed persons in their main occupation or those who are active after retirement.”