Reynders promotes customized rules for the diamond industry

Reynders pleit voor aangepaste regels voor diamant

De Antwerpse diamantsector heeft nood aan 'meer op maat gemaakte regels op het vlak van fiscaliteit en het sociaal statuut van de werknemers'. Dat heeft Didier Reynders (MR), de minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier, gezegd bij een bezoek aan het Antwerp World Diamond Center (AWDC).

Volgens Reynders is het verkeerd de diamantsector te vergelijken met andere sectoren in ons land, maar moet er veeleer naar de internationale concurrentie van voornamelijk Dubai en Hongkong worden gekeken. De vicepremier kreeg dinsdag een rondleiding in het hart van de Antwerpse diamantwijk, waar dagelijks gemiddeld voor 200 miljoen dollar aan ruwe diamant langskomt via in- en uitvoer.

Na een beveiligd transport worden de zendingen met steentjes zorgvuldig nagekeken, eerst door de douane die zich in het AWDC-gebouw bevindt, vervolgens door experts die de diamanten controleren op onder meer echtheid en kwaliteit, en op het Kimberley Proces-certificaat, dat moet garanderen dat het niet gaat om bloeddiamanten.

Om de internationale draaischijf bij uitstek voor ruwe diamant te kunnen blijven, heeft de Antwerpse diamantsector sinds enkele maanden de 'Tender Facility' opgericht. Daar kunnen kleinere spelers om de markt, goed voor zowat 10 procent van de wereldwijde diamanthandel, hun producten in een veilige omgeving aanbieden zonder zelf te moeten investeren in infrastructuur.

Om de buitenlandse concurrentie voor te blijven, zal er echter meer nodig zijn, denkt Reynders. 'De Antwerpse diamantsector heeft nood aan een 'level playing field' met internationale concurrenten, een vergelijking met andere Belgische sectoren of steden heeft geen zin', vindt hij.

Bron: De Tijd
 

Reynders promotes customized rules for the diamond industry

The Antwerp diamond sector needs more taylor-made rules in the field of taxation and the social status of employees. That is what Didier Reynders (MR), the Foreign Minister and Deputy Prime Minister, said on a visit to the Antwerp World Diamond Centre (AWDC).


According to Reynders it is wrong to compare the diamond sector with other sectors in our country, but it makes more sense to compare with international competition mainly from Dubai and Hongkong. The Deputy Prime Minister was given a tour Tuesday in the heart of Antwerp's diamond district, where an average of $ 200 milion in rough diamonds is imported and exported on a daily basis.

After a secure transport the shipments with stones are carefully checked, first by the customs located within the AWDC-building, then by experts who control the diamonds on authenticity and quality, and the Kimberley Process certificate, which must guarantee that it is not about blood diamonds.

To be able to remain the international hub for rough diamonds, the Antwerp diamond sector has established since a few months a Tender Facility. There, smaller players in the market, representing nearly 10 percent of the global diamond trade, can offer their own goods without having to invest in infrastructure and in a safe environment.

However, in orde to stay ahead on foreign competition, it will take more, Reynders thinks. "The Antwerp diamond sector needs a level playing field with international competitors, a comparison with other Belgian sectors or cities does not make sense", he says.

Source: De Tijd