Toegang tot bankrekeningen voor diamantairs versoepelt

De afgelopen jaren konden diamantbedrijven nauwelijks bankrekeningen openen voor hun bedrijf, of moesten ze lijdzaam toezien hoe de jarenlange relatie met hun bank abrupt en zonder uitleg werd beƫindigd. Het Koninklijk Besluit over de basis bankdiensten voor bedrijven dat in 2023 van kracht werd, zou het tij moeten doen keren.


For the English version of this article, please click here.
Het intern de-risking AML-beleid van banken resulteerde voor diamantbedrijven in realiteit in de onmogelijkheid om bankrekeningen te openen of te behouden, hetgeen een belangrijk obstakel vormde voor diegenen die een nieuw bedrijf wilden starten of hun bestaande bedrijf wilden voortzetten. Tenzij ze een andere bank vonden, kwamen diamantbedrijven in een complete impasse terecht.

Vanaf dit jaar kunnen bedrijven dus een basisbankdienst voor bedrijven aanvragen.

Een aanvraag voor de basisbankdienst is mogelijk als de diamantonderneming geweigerd werd door 3 Belgische banken. De bank moet het risico geval per geval beoordelen en een weigering dienovereenkomstig en schriftelijk motiveren (tenzij een dergelijke motivering in strijd zou zijn met de Belgische AML-wetgeving). De bank moet haar motivatie uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek sturen.

Bedrijven die basisbankdiensten aanvragen, moeten hun aanvraag richten aan de Kamer voor Basisbankdiensten van de FOD Economie, die de aanvrager per aangetekende brief op de hoogte zal brengen van de beslissing.

Meer informatie over aanvragen voor basisbankdiensten vindt u op de website van AWDC.
DISCLAIMER Onze nieuwsbrieven zijn louter informatief en mogen in geen geval beschouwd worden als een juridisch, fiscaal of ander advies. Gelieve ons te contacteren in het kader van elke interpretatie of toepassing van de informatie in deze nieuwsbrief, in het bijzonder omdat de wettelijke en fiscale regelgeving regelmatig wijzigt.