Vereenvoudigde procedure voor economische werkloosheid bedienden verlengd tot 30 juni 2025

De vereenvoudigde procedure voor economische werkloosheid, ingevoerd aan het begin van de Coronacrisis, is nog steeds beschikbaar voor werkgevers die voldoen aan onderstaande voorwaarden.

For the English version of the article, please click here.

Wie komt in aanmerking?

Een bedrijf kan aanspraak maken op de vereenvoudigde procedure voor economische werkloosheid voor bedienden als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:

Hoe moet de daling van 10% van de omzet of productie aangetoond worden?

De daling moet worden vastgesteld in vergelijking met hetzelfde kwartaal van één van de 2 kalenderjaren die aan de aanvraag voorafgaan (het "referentiekwartaal"). De volgende formule dient hiervoor toegepast te worden:

de omzet/productie van het referentiekwartaal ≤ 0,9 * de omzet/productie van het overeenstemmende kwartaal van één van de 2 kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan

Het bewijs van de omzetdaling wordt geleverd aan de hand van de btw-aangiften.

Het bewijs van de productiedaling wordt geleverd door de indiening van een dossier waaruit, naast de btw-aangiften van de betrokken kwartalen, ook de vereiste productiedaling blijkt, de berekeningsmethode die is gebruikt om het belang van de verschillende producten in het productieproces te wegen, en de daarmee samenhangende daling van de productieve arbeidsuren.

Wat is de toegestane duur van de economische werkloosheid?

De economische werkloosheid kan ofwel een volledige schorsing zijn van maximum 16 kalenderweken per jaar, ofwel een gedeeltelijke schorsing met minstens 2 werkdagen per week en maximum 26 kalenderweken per jaar.

Wilt u weten of uw bedrijf aanspraak kan maken op de vereenvoudigde procedure voor economische werkloosheid?

Uw dossierbeheerder bij Panis / Panis Van Moppes kan voor u nagaan of uw bedrijf voldoet aan de financiële voorwaarden. Zo ja, en in de mate dat onze payroll afdeling uw loonadministratie verzorgt, zal uw dossierbeheerder uw dossier intern doorsturen voor verdere opvolging. Onze payroll-afdeling zal contact opnemen en u door de procedure loodsen.
DISCLAIMER Onze nieuwsbrieven zijn louter informatief en mogen in geen geval beschouwd worden als een juridisch, fiscaal of ander advies. Gelieve ons te contacteren in het kader van elke interpretatie of toepassing van de informatie in deze nieuwsbrief, in het bijzonder omdat de wettelijke en fiscale regelgeving regelmatig wijzigt.